CÔNG TY CP MAY BÌNH THUẬN NHÀ BÈ

Binh Thuan - Nha Be Garment Joint Stock Company
Video
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline(0252)3.871.922
Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2
Vinatex sắp xếp tổ chức bộ máy và bổ nhiệm lãnh đạo các ban chức năng

05-12-2018

Sáng 03/12/2018 tại Hà Nội, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) đã công bố quyết định Hợp nhất một số Ban Đảng với Ban chuyên môn, sắp xếp lại các Ban Đảng; và bổ nhiệm một số cán bộ các ban chức năng.

Căn cứ Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”;

Căn cứ Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW ngày 05/10/2018 của BCH Trung ương khóa XII về việc thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp theo Quy định số 69-QĐ/TW ngày 13/02/2017 của BCH Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 27-NQ/TVĐUTĐ ngày 17/10/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về công tác tổ chức, cán bộ;

Theo đề nghị của Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Tập đoàn, Tập đoàn DMVN hợp nhất một số Ban Đảng với Ban chuyên môn và sắp xếp lạicác Ban Đảng, cụ thể:

1. Hợp nhất Văn phòng Đảng ủy với Văn phòng Tập đoàn, đặt tên chung là Văn phòng.

2. Hợp nhất Ban Tổ chức Đảng ủy với Ban Quản lý nguồn nhân lực, đặt tên chung là Ban Quản lý nguồn nhân lực.

 3. Sáp nhập Ban Dân vận vào Ban Tuyên giáo.

Theo đó, Văn phòng, Ban Quản lý Nguồn nhân lực, Ban Tuyên giáo thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo phê duyệt của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn.
         Phó Bí Thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Vinatex Lê Tiến Trường trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền

 

Tiếp đó, Tập đoàn cũng bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền – UV BCH Đảng bộ Tập đoàn, Chánh Văn phòng Tập đoàn giữ chức vụ  Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn; Đồng chí Nguyễn Thị Thủy – UV BCH Đảng bộ Tập đoàn thôi nhiệm vụ Trưởng ban Dân vận và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn, phân công theo dõi công tác Dân vận của Đảng bộ Tập đoàn; Đồng chí Trần Thị Thu Thảo – UV BCH Đảng bộ Tập đoàn, Trưởng ban Quản lý Nguồn nhân lực thôi nhiệm vụ Chánh Văn phòng Đảng ủy để đảm nhận nhiệm vụ Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Tập đoàn.

Theo vinatex.com