CÔNG TY CP MAY BÌNH THUẬN NHÀ BÈ

Binh Thuan - Nha Be Garment Joint Stock Company
Video
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline(0252)3.871.922
Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2
Đảng ủy Vinatex triển khai hội nghị học tập, quán triệt thực hiện các nội dung Hội nghị TW 8 khóa XII của Đảng

05-12-2018

Ngày 23/11/2018, Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) tổ chức Hội nghị trực tuyến hai đầu cầu Hà Nội – Tp. HCM, để học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị TW 8, khóa XII của Đảng. 

 

 

Kết nối trực tuyến với  Đảng ủy Khối, Hội nghị đã quán triệt việc thảo luận dự thảo CTHĐ của Đảng ủy Khối thực hiện các nội dung HNTW 8 khóa XII của Đảng. 

 

 

Cùng kết nối trực tuyến với Hội nghị của Trung ương, Hội nghị đã giới thiệu, quán triệt Quy định số 08-QĐi/TW về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương”. 

Tiếp đó, Hội nghị thông báo một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ; Giới thiệu, quán triệt Kết luận số 37-KL/TW “về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”; Giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW “Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. 

 

Theo vinatex.com