CÔNG TY CP MAY BÌNH THUẬN NHÀ BÈ

Binh Thuan - Nha Be Garment Joint Stock Company
Video
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline(0252)3.871.922
Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2
Xuất khẩu dệt may của Pakistan đạt 4,407 tỷ USD trong bốn tháng đầu năm tài khóa

05-12-2018

Xuất khẩu dệt may từ Pakistan trong bốn tháng đầu của năm tài khóa hiện hành đã tăng 0,41% so với xuất khẩu của cùng kỳ năm trước và đạt giá trị 4,407 tỷ USD so với giá trị xuất khẩu 4,389 tỷ USD của cùng kỳ năm trước.

Theo dữ liệu mới nhất từ Văn phòng Thống kê Pakistan thìtrong giai đoạn từ tháng 7 tới tháng 10 năm 2018, xuất khẩu bông nguyên liệu đã giảm 71,54%, sợi bông giảm 11,19% và vải bông giảm 0,25%.

 

 

Trong khi đó xuất khẩu hàng may mặc dệt kim đã tăng 10,41%,khăn trải giường tăng 2,10% và hàng may mặc sẵn tăng 0,63%.

Cụ thể, Pakistan đã xuất khẩu được 7.225 tấn bông nguyên liệu trị giá 12,116 triệu USD so với 25.669 tấn trị giá 42,566 triệu USD của cùng kỳ năm ngoái. Trong bốn tháng này, xuất khẩu sợi bông giảm từ 171.141 tấn trị giá 422,252 triệu USD xuống còn 140.286 tấn trị giá 392,752 triệu USD. Trong khi đó xuất khẩu vải bông được ghi nhận là 7320426 nghìn mét vuông trị giá 713,289 triệu USD so với 690.613 nghìn mét vuông trị giá 715,083 triệu USD của cùng kỳ năm ngoái. Pakistan đã thu về được 962.819 triệu USD nhờ xuất khẩu 39.880 nghìn tá hàng may mặc dệt kim so với xuất khẩu 34.061 nghìn tá  trị giá 872,015 triệu USD cùng kỳ năm ngoái. Pakistan cũng đã xuất khẩu được 133.370 tấn khăn trải giường trị giá 771.204 triệu USD so với 126.324 tấn trị giá 755,307 triệu USD của cùng kỳ năm trước. Khoảng 8.456 tấn lều bạt, vải bạt và vải dầu trị giá 24,632 triệu USD được xuất khẩu so với 8.467 tấn trị giá 23,591 triệu USD của cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu dệt may củatháng 10 đã giảm 0,12% do chỉ xuất khẩu được hàng dệt may có giá trị 1,130 tỷ USD so với giá trị xuất khẩu 1,132 tỷ USD của cùng tháng năm tài khóa trước.

Tổng xuất khẩu từ Pakistan trong bốn tháng đầu của năm tài khóa hiện hành đã tăng 3,48% trong khi đã tăng 1,17% trong tháng 10 năm 2018 sovới cùng tháng năm trước.

Theo vinatex.com